Τι θα ανοίξει εκ νέου τη Δευτέρα, καθώς η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στο Κεμπέκ συνεχίζεται

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η Δευτέρα σηματοδοτεί την επόμενη φάση της σταδιακής επανέναρξης του Κεμπέκ και της χαλάρωσης των