Η μάσκα πρέπει να είναι υποχρεωτική στο μετρό και στα λεωφορεία, πιστεύει η αντιπολίτευση στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η χρήση της μάσκας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών