Τα κτίρια γραφείων στο Κεμπέκ μπορούν να ανοίξουν εκ νέου το Σάββατο, αλλά με μειωμένη χωρητικότητα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Τα ιδιωτικά γραφεία στο Κεμπέκ μπορούν να ξανανοίξουν από το Σάββατο, αλλά με ανώτατο όριο