Σχόλιο για τις συνεδριάσεις της δήθεν “Διαφάνειας” κεκλησμένων των θυρών στην Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Στο ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centre-Ville 102.3 FM “Στον Ρυθμό της Παροικίας”, την Πέμπτη 8