Διακοπή παραχώρησης δεύτερης σελίδας της Ελληνικής Κοινότητας στις εφημερίδες λόγω αδιαφάνειας του ΔΣ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Των «Ελληνοκαναδικών Νέων» και του «Ελληνοκαναδικού Βήματος» Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη