Ανακοινώθηκε επίσημα δημιουργία νέας ομάδας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Press Release in Greek follows below -- Δελτίου Τύπου στα Ελληνικά πιο κάτω.