Αντίσταση κατά την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε δημόσιους εσωτερικούς χώρους στο Κεμπέκ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το υποχρεωτικό μέτρο κάλυψης προσώπου του Κεμπέκ για εσωτερικούς δημόσιους χώρους έχει ακολουθηθεί σε μεγάλο