Ανάκληση τροφίμων στο Μόντρεαλ: Καπνιστό σκουμπρί που δεν παρασκευάζεται και συσκευάζεται με ασφάλεια

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το καπνιστό σκουμπρί που πωλείται από μια εταιρεία του Μόντρεαλ δεν παρασκευάζεται και συσκευάζεται με