Να συμπεριληφθεί η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Μνημείο Γενοκτονιών του Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Με επιστολή, ένας δημότης ζητάει από την Δήμαρχο του Μόντρεαλ να συμπεριληφθεί η Γενοκτονία των