Σύμβουλος: Ναι στη χαλάρωση περιοριστικών μέτρων στο Κεμπέκ αλλά με μεγάλη προσοχή

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, η επαρχεία του Κεμπέκ θα ξεκινήσει μια διαδικασία