Προσαυξήσεις κορωνοϊού αντιδημοτικές, αλλά οι επιχειρήσεις προειδοποιούν άλλες για αυξήσεις των τιμών

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι καταγγελίες πελατών οδηγούν ορισμένες επιχειρήσεις του Μόντρεαλ να καταργήσουν την επιπλέον χρέωση που σχετίζεται