Τα ανακυκλώσιμα κουτιά αλουμινίου από σήμερα δεχτά παντού στο Κεμπέκ εκτός Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι Κεμπεκιώτες που έχουν συσσωρεύσει ανακυκλώσιμα μπουκάλια και κουτιά αλουμινίου τους τελευταίους μήνες μπορούν τώρα