Ένα άλλο κύμα καύσωνα προετοιμάζεται να χτυπήσει το Μόντρεαλ την επόμενη εβδομάδα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ζέστη, ζέστη, ζέστη! Σίγουρα, ο Ιούνιος στη Μοντρεάλη είναι ο μήνας του ιδρώτα. Ναι, το