Οι Εκκλησίες μπορούν να ανοίξουν σε όλο το Κεμπέκ από σήμερα μέχρι 50 πιστούς

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι τόποι λατρείας είναι ο τελευταίος τομέας της ταχέως αναπτυσσόμενης φάσης χαλάρωσης μέτρων του Κεμπέκ.