Χαλάρωση μέτρων: ο πρωθυπουργός του Καναδά λέει ότι ανησυχεί για τους Μοντρεαλήτες

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η προτεραιότητα του Καναδού πρωθυπουργού Justin Trudeau εξακολουθεί να είναι να αποτρέψει την εξάπλωση του