Εξελέγησαν Επίσκοποι από το Μόντρεαλ οι Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος και Δημήτριος Αντωνόπουλος

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Συνεδρίασε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό