Ανενημέρωτη η Ομογένεια από την επίσκεψη του ΥΦΥΠΕΞ Αντώνη Διαμαντάρη στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού Αντώνης Διαμαντάρης επισκέφτηκε το Μόντρεαλ στις 20