Ο Καναδάς έχασε την προσφορά για έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Καναδάς έχει χάσει την προσφορά του για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων