Οι επιπλέον οκτώ εβδομάδες του Καναδικού Επιδόματος Έκτακτης Ανάγκης θα κοστίσει $18 δισ.

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο κοινοβουλευτικός διευθυντής προϋπολογισμού εκτιμά σε νέα έκθεση ότι θα κοστίσει 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια για