Προειδοποίηση καύσωνα εκδόθηκε για το Μόντρεαλ καθώς έφτασε επίσημα το καλοκαίρι

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Στο Μόντρεαλ, σήμερα Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει στους 34°C με συντελεστή υγρασίας 40°