Η επαναλειτουργία των κινηματογράφων στο Κεμπέκ θα χρησιμεύσει ως περίοδος δοκιμής

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Θα είναι αδύνατο να αποφέρουν κέρδη οι κινηματογράφοι με μέγιστο αριθμό ατόμων 50 ανά αίθουσα,