Ο Γιάννης Βάθης μιλάει περί Κεκλεισμένων των Θυρών συνεδριάσεων στην Κοινότητα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Στο ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centre-Ville 102.3 FM “Στον Ρυθμό της Παροικίας”, την Πέμπτη 23