Η Αρχή Οινοπνευματωδών Ποτών του Κεμπέκ ανοιχτή και πάλι τις Κυριακές

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η Αρχή Οινοπνευματωδών Ποτών του Κεμπέκ (SAQ) με ανακοίνωση γνωστοποίησε κάποιες αλλαγές στις ώρες λειτουργίας.