Ένας πύθωνας που προφανώς δεν είναι επικίνδυνος είναι ελεύθερος στο Γκατινό

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ένας πύθωνας ενός μέτρου σε μήκος είναι ελεύθερος για αρκετές ημέρες στο Γκατινό. Ωστόσο, η