Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ έκανε διακοπές στην αρχή του COVID-19 και δεν αυτοαπομονώθηκε

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ, Δρ Horacio Arruda, κατσαδιάζεται από το κόμμα της αντιπολίτευσης