Η έκτακτη επιδότηση μισθών του Καναδά επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να επεκτείνει την έκτακτη επιδότηση μισθών του Καναδά μέχρι τον Δεκέμβριο.