Το ΑΕΠ του Καναδά μειώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2009

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Καναδά υποχώρησε 2,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε