Η γεωργική βιομηχανία προσκαλεί τους Κεμπεκιώτες να εργαστούν σε αγροκτήματα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η γεωργική βιομηχανία προσκαλεί τους Κεμπεκιώτες να εργαστούν σε αγροκτήματα που βρίσκονται κοντά στο σπίτι