Σχέδιο Δράσης για τη διάσωση επιχρίσεων στο κέντρο του Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Διάσωση του Κέντρου του Μόντρεαλ Σήμερα, η Monique Simard, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής