Νέα χρήση για το παλιό Βασιλικό Νοσοκομείο Βικτόρια στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η επιβλητική δομή που χρησιμοποιείτο για την στέγαση του Βασιλικού Νοσοκομείου Βικτόρια, στην πλαγιά του