Το Μόντρεαλ επεκτείνει την “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”, καθώς πάνω από 600 επιπλέον δημότες έχουν COVID-19

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανανεώθηκε μέχρι τις 5 Μαΐου στο νησί του Μόντρεαλ, καθώς η