Εν μέσω του κύματος καύσωνα το Μόντρεαλ ανοίγει τα υδροπάρκα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Για να βοηθήσει τους Μοντρεαλίτες να παραμείνουν δροσεροί κατά τη διάρκεια του πρώτου καύσωνα της