Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στο νέο Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
(Πάρις Πέτρου/ΕΚΜΜ) Την Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ορκωμοσία των μελών του νέου