Οι χώροι στάθμευσης ανοίγουν εκ νέου στα πάρκα του Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Αφού έκλεισαν για έξι εβδομάδες, οι χώροι στάθμευσης στα περισσότερα πάρκα του Μόντρεαλ θα ξανανοίξουν