Οι εντάσεις στις Ομοσπονδιακές Φυλακές αυξάνονται εν μέσω κλειδώματος του COVID. Οι ακτιβιστές θέλουν απελευθερώσεις

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Τα ραγδαία μέτρα για τον περιορισμό της ταχείας εξάπλωσης του COVID-19 στις ομοσπονδιακές φυλακές του