Ο Επίτροπος γλώσσας ανησυχεί για την έλλειψη γαλλικών στις ανακοινώσεις COVID-19

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Επίτροπος Επίσημων Γλωσσών του Καναδά δήλωσε ότι ανησυχεί ότι τα δημοσιεύματα και οι ανακοινώσεις