Ένα πουλί η αιτία της συντριβής του αεροπλάνου των Καναδικών Snowbirds

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Μια σύγκρουση με ένα πουλί εξηγεί την πρόσφατη συντριβή του αεροσκάφους Snowbirds του Καναδικού στρατού