Την Δευτέρα ανοίγουν οι Εκκλησίες στο Μόντρεαλ, αλλά μέχρι 50 άτομα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι οίκοι λατρείας στο Κεμπέκ μπορούν να συνεχίσουν τα μυστήρια και τελετές στο κοινό από