Πρόσκληση για Αναδιοργάνωση και Ανανέωση στην Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Προς: Την ευρύτερη Ελληνική Παροικία, τα μέλη της ΕΚΜΜ και τον Πρόεδρο και ΔΣ της