Τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστά τον Αύγουστο

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το κλείσιμο των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ σε μη βασικές κινήσεις θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 21