Η Κυβέρνηση του Κεμπέκ θέλει να βοηθήσει τους τεθλιμμένους

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Εκείνοι που έχασαν έναν αγαπημένο τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα