Κεκλεισμένων των Θυρών και αποκλεισμός… για μια ερώτηση περί DJ!

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Διαπιστώνουμε ότι η Κοινότητα έχει ιδιαίτερη προτίμηση στην πρόσληψη μιας εταιρίας για τις υπηρεσίες ήχου,