Όλο και πιο ακριβά τα ενοίκια στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, σε σημείο που οι επιτροπές στέγασης και οι ενώσεις ενοικιαστών