ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου: Κορωνοϊός και Θεία Κοινωνία

XPONIKA
The Montreal Greek Times
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ | 15 Ιουλίου 2020 Κορωνοϊός και Θεία Κοινωνία Ιστορική αναδρομή Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου Με