Οι κινηματογράφοι του Κεμπέκ ανοίγουν με τοπικές ταινίες

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Μετά από μήνες διακοπών που σχετίζονται με το COVID-19, οι περισσότεροι κινηματογράφοι σε όλο το