Εμπόδια στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

Posted By: XPONIKA
The Montreal Greek Times
Με δελτίο τύπου, η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, κάνει λόγο για εσκεμμένα εμπόδια