Παιδιά με πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο χωρίς να έχουν COVID-19

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η εξέταση 21 μικρών ασθενών με πολυσωματικό φλεγμονώδες σύνδρομο του παιδιού δεν οδήγησε ερευνητές από