Ένας ιερέας παραβιάζει τους κανόνες της Δημόσιας Υγείας

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Κρίνοντας ότι ήταν ασφαλής και απογοητευμένος από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη χριστιανική κοινότητα,