Ο Καναδάς χάνει την πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ στο Fitch

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch απέσυρε τον βαθμό ΑΑΑ του Καναδά, άμεσο αποτέλεσμα των