Οι μαθητές του σχολείου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» παρέλασαν στην Montréal’s St. Patrick’s Parade

Posted By: XPONIKA
The Montreal Greek Times
(ΕΚΜΜ) Την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» της