Οι μαθητές του σχολείου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» παρέλασαν στην Montréal’s St. Patrick’s Parade

(ΕΚΜΜ) Την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» της
XPONIKA

Για πάνω από 45 χρόνια, οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ
XPONIKA

Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ, 7 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΛΛΟ “ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ” ΚΑΙ ΑΛΛΟ “ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” Του Χρήστου Μανίκη